پروژه: :
بانک صنعت و معدن
مکان:
زاهدان
عملکرد :
اداري اداري
خدمات :
طراحي دکوراسيون داخلي
زمین:
180 متر مربع
زیربنا :
300 متر مربع
کارفرما :
بانک صنعت و معدن