پروژه: :
مجموعه مسکونی پرنيان
مکان:
مراغه
عملکرد :
اداري مسکونی
خدمات :
طراحی معماری فاز 1 و2، سازه، برق و تاسيسات
زمین:
2500 مترمربع
زیربنا :
12000 مترمربع
کارفرما :
آقای حضرتي