شرکت مهندسي انبوه سازان بهراد گستر آسيا با برخورداري از مهندسين و کارشناسان و پرسنل مجرب گام موثري در ارائه خدمات به بخش دولتي و خصوصي در زمينه هاي طراحي و اجراي پروژه هاي عمراني و ساختماني، طراحي، ساخت و تجهيز و راه اندازي آشپزخانه هاي صنعتي و تغيير کاربري آشپزخانه هاي معمولي به آشپزخانه هاي صنعتي با امکانات بالاتر برداشته است و تمامي اين فعاليت ها متناسب با تمامي نيازهاي مجموعه بهره بردار انجام مي گردد. اين شرکت با بکارگيري سيستم مهندسي پيشرفته و مطابق تکنولوژي روز، تمام استانداردهاي روز جهاني را در قسمت طراحي و ساخت و ساز در نظر مي گيرد و پروژه هايي که توسط اين شرکت انجام شده است از قبيل پتروشيمي مارون، تالار بزرگ شهرداري اصفهان، انرژي اتمي اصفهان و ... شاهد اين حقيقت است. با نگرش به انجام مطالعات بهسازي لرزه اي و لزوم مطالعات مرحله اول و دوم و در نهايت ارائه طرحهاي بهينه، نياز مبرم به همکاري نزديک با پيمانکاران و انتقال دانش فني و روشهاي نوين به پيمانکاران واجد شرايط وجود دارد و همچنين اين شرکت در راستاي خدمت رساني از مرحله فکر تا پروژه هاي عمراني و بهسازي و تجهيز اقدام به زمينه سازي همکاري شرکت هاي داخلي و خارجي مشتمل بر مهندسين مشاور و پيمانکاران نموده است. با توجه به پتانسيل هاي فوق و تجارب بدست آمده در طول انجام پروژه هاي مرتبط و همکاري نزديک بخش هاي معماري و سازه، ژئوتکنيک، تاسيسات، مقاومت مصالح، مکانيک و الکترونيک و بخش اجرايي اين شرکت باعث گرديده که کارفرمايان محترم از اين مجموعه خدمات دريافت نمايند.
موسسه مالی و اعتباری عسگریه

پروژه مربوط به تغییرات ساختمان قدیمی به شعبه بانک عسگریه بوده است

نمایش

بانک صنعت و معدن

طراحی و پیاده سازی دکوراسیون داخلی و نمای بیرونی

نمایش

موسسه مالي و اعتباري صالحين (بانک آينده)

طراحی و پیاده سازی دکوراسیون داخلی و نمای بیرونی

نمایش

بانک دی

طراحی و پیاده سازی دکوراسیون داخلی و نمای بیرونی

نمایش

آشپزخانه صنعتی پتروشیمی شهید تندگويان

تغییر کاربری ساختمان و تغییر و تجهیز ساختمان

نمایش

آشپزخانه صنعتی تالار شهرداری اصفهان

تغییر کاربری ساختمان و تغییر و تجهیز ساختمان

نمایش